Drogi Rodzicu, zapraszam do zapoznania się z moim doświadczeniem i metodami pracy

Katarzyna Suchańska

Moje kompetencje

Nazywam się Katarzyna Suchańska. Jestem psychologiem i psychoterapeutą dziecięcym. Magisterskie studia psychologiczne oraz kurs pedagogiczny ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczyłam w rocznym Warsztacie Umiejętności Trenerskich w Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW.

Ukończyłam całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii rodzin atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty, realizowane przez MABOR Centrum Psychologiczno-Medyczne oraz Centrum Doradztwa i Szkoleń w Warszawie, jak również 2-letnią Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowaną przy współpracy Laboratorium Psychoedukacji oraz Ośrodka ReGeneRacja w Warszawie.

Swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobywałam współpracując m.in. z Fundacją Dzieci Niczyje w ramach programu „Dobry Rodzic-Dobry Start”, Ośrodkiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM, Komitetem Ochrony Praw Dziecka, jak również świadcząc pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną w niepublicznych poradniach w Warszawie. Pracowałam z dziećmi i ich rodzicami w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci przy ul. Koszykowej 79A w Warszawie. Od kilku lat wspieram także żłobki i przedszkola, gdzie dbam o prawidłowy rozwój dzieci, prowadzę nadzór merytoryczny zespołu oraz konsultacje dla rodziców. Dodatkowo pogłębiam swoje kwalifikacje uczestnicząc w regularnej superwizji. Jestem członkinią Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W swojej pracy łączę podejście psychodynamiczne z systemowym modelem terapii rodzin. Moim celem jest rozumienie sytuacji dziecka i rodziny, podążanie za dzieckiem, wspieranie go w jego trudnościach, wzmacnianie jego zasobów uwzględniając jednocześnie dynamikę rodzinną. Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną dla rodziców, dzieci i młodzieży. Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży. Udzielam również wsparcia rodzicom, proponując im konsultacje wychowawcze.

Ukończone szkolenia

  • Dyplom

    Ukończenia 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii rodzin Zobacz więcej

  • Dyplom

    Ukończenia Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Zobacz więcej

Gabinet urządzony z myślą o dzieciach

Zapraszam do zapoznania się z ofertą!

Oferta psychoterapii dzieci, młodzieży, konsultacji wychowawczych i poradnictwa psychologicznego.