Wsparcie psychologiczne dla placówek opiekuńczo-wychowawczych

Oferta dla żłobków i przedszkoli

W ramach swojej działalności wspieram placówki edukacyjne poprzez:

  • uczestnictwo w procesie adaptacji nowych dzieci do placówki celem zapewnienia bezpiecznej atmosfery dziecku i jego rodzicowi;
  • obserwację dzieci podczas pobytu w placówce i wspieranie ich rozwoju;
  • wstępną diagnostyka dzieci;
  • wsparcie i nadzór merytoryczny zespołu;
  • konsultacje dla rodziców.

Oferta jest dostosowana do potrzeb placówki i ustalana indywidualnie. W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

Bawiące się dzieci w przedszkolu

Mają Państwo pytania dotyczące psychoterapii?

Proszę o kontakt. Chętnie rozwieję wszelkie wątpliwości!