Cennik

Konsultacja z
rodzicem / dzieckiem

150 zł /50 min.
 • Czas trwania konsultacji: 50 minut
 • Uzyskanie informacji o rozwoju dziecka
  i jego funkcjonowaniu w rodzinie
 • Poznanie problemów
  i trudności dziecka
 • Więcej

Terapia indywidualna
dziecka

150 zł /50 min.
 • Czas trwania sesji: 50 minut
 • Psychoterapia poprzedzona jest
  konsultacjami z rodzicami
 • Terapia prowadzona m.in.:
  w formie zabawy i rozmowy
 • Więcej

Konsultacja
wychowawcza

150 zł /50 min.
 • Czas trwania konsultacji: 50 minut
 • Nauka i wzmacnianie kompetencji
  rodzicielskich
 • Poprawa relacji rodzic-dziecko
  w oparciu o wzajemny szacunek
 • Więcej

Konsulatacja
online

150 zł /50 min.
 • Czas trwania konsultacji: 50 minut
 • Poradnictwo psychologiczne w formie wideo rozmowy
 • Omówienie trudności wychowawczych, wątpliwości
  dotyczących funkcjonowania dziecka czy jego rozwoju
 • Więcej

Opinia
psychologiczna

100 złkoszt opinii
 • Przygotowanie pisemnej opinii
 • Opinia wydana na podstawie wcześniejszych konsultacji
  lub procesu terapeutycznego
 • Opis funkcjonowania dziecka / diagnoza
 • Więcej

Oferta dla
żłobków i przedszkoli

Wycenaindywidualna
 • Oferta dostosowana do potrzeb placówki
 • Obserwacja dzieci podczas pobytu w placówce
  i wspieranie ich rozwoju
 • Wsparcie i nadzór merytoryczny zespołu
 • Więcej

Mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z ofertą?

Proszę o kontakt. Chętnie pomogę!