Rodzice i dzieci - oferta psychoterapii dla dzieci oraz konsultacji wychowawczych

Konsultacje wychowawcze

Na konsultacje wychowawcze zapraszam rodziców, którzy:

  • chcą wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie;
  • mają trudności wychowawcze;
  • doświadczają bezradności i są sfrustrowani różnymi sytuacjami, jakie stawia przed nimi rodzicielstwo;
  • są zaniepokojeni stanem emocjonalnym lub zachowaniem dziecka;
  • chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko;
  • nie radzą sobie z emocjami swoimi lub dziecka;
  • mają problemy ze stawianiem dziecku granic i wyciąganiu konsekwencji;
  • pragną poprawić relację rodzic-dziecko, tak aby była oparta na wzajemnym szacunku;
  • chcą nabyć dodatkowe kompetencje i poznać alternatywne narzędzia pracy z dzieckiem;
  • pragną wspierać rozwój swojego dziecka.

Na konsultacje zapraszam także przyszłych rodziców, którzy pragną przygotować się do przyjścia na świat ich pociechy, rozwiać liczne obawy czy niepokoje związane z tym wydarzeniem.

Mają Państwo pytania dotyczące konsultacji?

Proszę o kontakt. Chętnie rozwieję wszelkie wątpliwości!