Rodzice i dzieci - oferta psychoterapii dla dzieci oraz konsultacji wychowawczych

Opinia psychologiczna

  • pisemna opinia dotycząca funkcjonowania dziecka ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej;
  • wstępna diagnoza i opis zaleceń;
  • opinia sporządzona na podstawie wcześniejszych konsultacji z rodzicami oraz obserwacji dziecka w kontakcie indywidualnym.

Mają Państwo pytania dotyczące udzielanych porad?

Proszę o kontakt. Chętnie rozwieję wszelkie wątpliwości!