Rodzice i dzieci - oferta psychoterapii dla dzieci i młodzieży oraz konsultacji wychowawczych

Konsultacje z rodzicem / dzieckiem / nastolatkiem

Konsultacja z rodzicem/dzieckiem ma na celu rozpoznanie sytuacji dziecka i rodziny w celu zaproponowania odpowiednich form wsparcia. Spotkania te służą zebraniu informacji na temat dotychczasowego rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, rówieśniczym oraz ogólnej sytuacji rodzinnej.

Proces konsultacyjny jest zwieńczony rozmową z rodzicami, podczas której dzielę się swoimi obserwacjami, rozumieniem zgłaszanej sytuacji, wstępnymi hipotezami czy diagnozą. Kolejnym krokiem jest przekazanie zaleceń i ustalenie dalszego planu pracy z dzieckiem oraz jego rodziną.

Mają Państwo pytania dotyczące konsultacji?

Proszę o kontakt. Chętnie rozwieję wszelkie wątpliwości!